Psykoterapia, Skeematerapia ja Neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeisen psykoterapian suosio on kasvanut viime vuosina, enkä ihmettele miksi. Ratkaisukeskeisyydessä terapiasuhde on luottamuksellinen ja tasavertainen, asiakkaan voimavaroja tukeva. Haasteisiin päästään pureutumaan tehokkaasti kokonaistilanteen kartoituksen jälkeen oppien itsestä uutta ja uusia toimintamalleja.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia voi auttaa sinua monenlaisissa haasteissa ja ongelmatilanteissa; olipa kyseessä eri syistä johtuva elämänkriisi, pitkäaikaiset masennusoireet, ahdistus tai jännitysoireet niin terapialla pystytään saamaan asioihin selkiyttä ja lievittämään oireita. Psykoterapian tavoitteena on tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä, eheyttää, lisätä asiakkaan ongelmanratkaisutaitoja sekä poistaa tai lievittää psyykkisiä oireita.

Skeematerapia on tunnelukkojen työstämiseen kehitetty terapiamuoto. Skeematerapia on uusi, integratiivinen terapiamuoto, joka yhdistää eri terapiamuotojen parhaat ominaisuudet. Se pohjautuu kognitiiviseen psykoterapiaan ja siihen on lisätty menetelmiä psykodynaamisesta terapiasta, hahmoterapiasta, tietoisuustaitoterapiasta (mindfulness) ja ratkaisukeskeisestä terapiasta. Skeematerapian menetelmät täydentävät hyvin ratkaisukeskeisen psykoterapeutin ”työkalupakkia” antaen lisää näkökulmia ja ymmärrystä asiakkaan tilanteeseen.

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Valmennnus koostuu 10-20 käyntikerrasta ja on tavoitteellista toimintaa. Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä (mm. ADHD, Asperger, Tourette). Valmennuksesta saa apua ja tukea arjen- ja elämänhallintaan, itsenäistymiseen, itsetunnon ja positiivisen minäkuvan vahvistamiseen, opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan.

 

Kuvahaun tulos haulle kesä

”Jos ei ole ongelmaa, älä korjaa mitään.

     Jos tekemisesi ei toimi,

     tee jotain eri tavalla.

       Kun asiat toimivat, tee lisää samanlaista.”

     -Leena Helle (RATKES 2/99)-